D’acord amb el que estableix la normativa vigent de “Protecció de Dades de Caràcter personal”, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament de titularitat de GRUP TECNOPORT CANET, SL amb CIF B62690060 i domicili social lloc a RIAL DELS OMS NÚM 17 08360, CANET DE MAR (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes y remetre informació relacionada que pugui ser del seu interès. D’acord amb el compliment de la normativa vigent, GRUP TECNOPORT CANET, SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes mencionats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

GRUP TECNOPORT CANEL, SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Es per això que GRUP TECNOPORT CANET, SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a què aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per a el tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a la direcció postal indicada més amunt o al correu electrònic tmp-automatismos@gruptecnoport.com.

També , l’informem que pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de GRUPTECNOPORT CANET, SL, dirigint-se per escrit a la direcció de correu dpo.cliente@conversia.es o al telèfon 902877192.

Podrà dirigir-se a la Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de GRUP TECNOPORT CANET, SL.