• Jaguar low 60

    Automatisme de carrera de tija 300 mm, apte per a portes d’amplada no superior a 4 metres.

  • Es caracteritza per la seva banda de color taronja.

    Jaguar Low 60
    Jaguar Low 60
    Jaguar Low 60