• Jaguar low 80

    Automatisme de carrera de tija 400 mm, apte per a portes d’amplada no superior a 5 metres.

  • Es caracteritza per la seva banda de color vermell.

    Jaguar Low 80