• Jaguar low 40

    Automatisme de carrera de tija 300 mm, apte per a portes d’amplada no superior a 2,5 metres.

  • Es caracteritza per la seva banda de color blau.

    Jaguar Low 40